středa 23. února 2011

K čemu jsou státní svátky

     Zdravím ze slunečného, leč mrazivého Washingtonu. Ano, z Washingtonu, protože jsem se do tohoto příšpěvku pustila "v práci." Čekám, až mi bude zadán další úkol, a pokud mi nebude brzy zadán, asi si pro něj dobrovolně půjdu, když už jsem tady, tak ať to za něco stojí.  Pro jistotu jsem se zeptala Natalie, která je vedoucí kanceláře, a ta řekla, že něco vymyslí.... takže se prozatím budu věnovat vám, svým věrným čtenářům. Mimochodem na pravé stránce je historická hádanka, kterou jsem se rozhodla oživit tento blog. Za týden vám řeknu správnou odpověď.
     Ale abych se zamyslela nad nadpisem dnešního příspěvku. uvedu vás do kontextu. V pondělí byl státní svátek. President's day. Pro nás to znamenalo, že odpadla škola. Ale pozor, nenechte klamat zdáním. Pondělní hodinu musíme hezky odpracovat dnes, tj. ve středu. To jsme si to mohli odsedět v pondělí...
     Jedinou výhodou, že máme hodinu až ve středu, je, že můžu pořádně udělat domácí úkol... Poslední tři domácí úkoly spočívaly v analýze vyjednávání. Správný vyjednavač se totiž než usedne k jednacímu stolu pořádně připraví. Nakreslí si mapu účstníků vyjednávání, čím podrobnější, tím lepší představu má o vztazích mezi jednotlivými aktéry. Pak si sepíše zájmy jednotlivých stran. (Pozor, nepleťme si je s pozicemi. Zájem je koupit orientální koberec. Pozice je, zaplatím jen tolik a tolik. Zájem jsou bezpečné hranice, nechat si Sínaj je pozice. Učebnicový příklad: dva návštěvníci knihovny se hádají: jeden chce mít otevřené okno, druhý ho chce zavřené. Přijde knihovnice a zeptá se jich: Proč? Jeden chce čerstvý vzduch, druhý nechce průvan. Knihovnice jde do vedlejší místnosti a otevře okno tam. Najednou máme i čerstvý vzduch a ani tu není průvan. Čerstvý vzduch je zájem, otevřené okno v této místnosti je pozice....) Už vidíte komplexnost takové analýzy? Teď přidejte různé možné bariéry při vyjednávání, ať už strukturální, strategické, psychologické, institucionální nebo kulturní a způsoby jak je překonat. A nakonec samozřejmě BATNA, což je anglická zkratka pro nejlepší alternativu k vyjednané dohodě... Čili, co uděláme, když se nedohodneme. Začneme střílet? Poženeme to k soudu? Je toho docela dost, na co je potřeba myslet za normálních okolností. Ale tento týden máme analyzovat Vídeňský kongres. Naštěstí zhuštěný do nějakých dvaceti stránek textu. Nechci si ani představovat, jak by to vypadalo, kdybychom se pokoušeli analyzovat všechna jednotlivá témata, o kterých bylo jednáno a všechny strany, protože na Vídeňském kongresu bylo 250 hlav států (což samozřejmě zahrnuje různé velkovévody a knížata).
     Tak jen přemýšlím, jak by asi vypadala mapa jednání ve Světové obchodní organizaci... No nic, doufám, že vás nenudím. Tohle bylo jenom, abych ukázala, že se kromě stáže, nakupování a chození do knihovny také něco učím.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat